Lideratge transformacional per prevenir l’extrema dreta

Liderazgo político

Prevenir l’extrema dreta és possible

En l’actualitat, vivim en una època de profunds canvis i descontentament generalitzat cap al sistema polític establert. Els partits d’extrema dreta han sorgit com a resposta a aquest descontentament, que reflecteix les preocupacions i les frustracions dels ciutadans.

En aquesta entrada del blog de LeadersOfnow.org, volem reflexionar sobre la necessitat de transformar la societat cap a un lideratge ètic i basat en valors (lideratge transformacional) per tal d’evitar l’aparició de moviments radicals que divideixen la societat i promouen la pèrdua de drets i llibertats dels ciutadans.

Explorarem com els ciutadans perceben la falta de polítiques que promouen el benestar i la justícia social, i com un lideratge autèntic i basat en valors pot oferir una resposta positiva a aquesta realitat.

Vegem alguns motius:

1. La falta de percepció que es fan polítiques centrades en el benestar social

Els ciutadans d’avui en dia perceben que els polítics tradicionals no estan implementant polítiques que realment promoguin el benestar i la justícia social, tot i que les seves polítiques ho fan en part.
Les paraules buides, la demagògia i les baralles sense contingut han portat a una desconnexió entre els polítics i els ciutadans. Això ha generat un clima de desconfiança i frustració, impulsant molts a buscar alternatives més extremes.

2. La cerca d’un vot que expressa el descontentament

Els votants de l’extrema dreta no necessàriament comparteixen els valors radicals que promouen, però utilitzen el seu vot com un crit per expressar el seu descontentament amb el sistema polític actual. Veuen l’extrema dreta com una manera d’exigir seguretat i rigor en tots els àmbits i una resposta contundent als problemes que perceben en la societat.
És important entendre aquesta dinàmica i abordar les preocupacions reals dels ciutadans per evitar que els moviments radicals guanyin terreny.

3. Lideratge basat en valors i ètica:

Una resposta clau per revertir aquesta situació és fomentar un lideratge autèntic basat en valors i ètica.

Els polítics han de reconnectar amb els ciutadans i demostrar un compromís genuí amb el benestar col·lectiu. Això implica passar de les paraules buides a l’acció concreta, posant en pràctica polítiques que promoguin la justícia social, la igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat ambiental.

El lideratge basat en valors és una forma d’inspirar confiança i generar un canvi real a través de l’exemple.

Conclusió:

Per prevenir l’aparició i l’ascens de l’extrema dreta, és imprescindible transformar la societat mitjançant un lideratge ètic i basat en valors. Els ciutadans necessiten sentir-se escoltats i veure que els seus interessos són prioritaris.

És hora que els polítics abandonin les paraules buides i es comprometin a implementar polítiques que promoguin el benestar de la societat en conjunt.

LeadersOfnow.org promou aquest tipus de lideratge i busca ser una plataforma que reconegui i amplifiqui les veus dels líders que treballen en aquesta direcció.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal