El lideratge professional,
el lideratge amb experiència

LIDERATGE EN SEGURETAT

En la societat actual, la policia i els cossos d’emergències tenen el repte donar resposta a la seguretat, gestionant el risc i respectant la llibertat dels ciutadans. Els seus comandaments han de prendre importants decisions en poc temps per donar respostes efectives davant de situacions molt complexes.

LIDERATGE EMPRESARIAL

L’element més important de les organitzacions i de les empreses són les persones i la gestió del seu talent. Es necessiten directius que sàpiguen gestionar-les, potenciar-les, i aconseguir que estableixin relacions de qualitat per fer organitzacions harmòniques que donin resposta efectiva a la competitivitat global.

La societat actual demana un canvi paradigma dels dirigents públics. Vivim una etapa de transició cap a noves formes d’exercir la política. Cada dia es fa més necessari disposar de responsables públics amb àmplia formació tècnica i humana que connectin i donin respostes a les necessitats reals dels ciutadans.

LIDERATGE POLÍTIC

Els canvis que esdevenen a la societat son ràpids i requereixen d’entitats socials que donin resposta efectiva. Tant les entitats com els seus dirigents necessiten coneixements tècnics per ésser efectius donant respostes a les persones.

APUNTS DE LIDERATGE

El Blog
del lideratge professional

Aquest bloc té per objecte crear i compartir coneixement en aquest camp del lideratge transformacional, amb la vocació de fer-lo extensiu a tots els àmbits. Actualment és fonamental que el desenvolupament del lideratge arribi a l’espai públic i al privat, doncs totes les persones i per tant tots els ciutadans estem reclamant dirigents que funcionin per valors. És per això que hi ha diferents àrees: el lideratge empresarial, el lideratge social, el lideratge polític i el lideratge en seguretat. Aquest son per a mi, els camps que mereixen especial atenció pel seu impacte a la societat.

Què pot fer
el lideratge per vosaltres

Tota la meva vida ha estat lligada al camp de l’educació i de la formació per professionals i empreses. Els resultats obtinguts d’aquestes experiències demostren que l’aplicació rigorosa de diferents metodologies de formació en el camp del lideratge i la gestió del coneixement, dona resultats clarament positius en les organitzacions.