Jerarquia i lideratge en seguretat

Jerarquía - Liderazgo

Jerarquia i lideratge en seguretat

La història s’ha encarregat de construir  un conjunt de creences que formen part de la nostra cultura i que, en conseqüència, ens qüestionem poc la seva naturalesa.

Des de fa segles, la jerarquia s’ha configurat com un sistema d’ordres i de poder. O al menys, només, s’ha considerat des d’aquesta perspectiva.

En els cossos de seguretat i emergències i també a l’exercit, la jerarquia és un model intrínsec i natural per la seva organització.
Tot i que també es present en la majoria d’empreses i organitzacions.

La jerarquia estableix el “com” una ordre, es transmet de dalt a baix de l’organització de forma ordenada.  Això permet que especialment en cossos de seguretat, davant de situacions d’emergència,  s’asseguri que el criteri que es transmet arribi a tota la cadena de comandament. També pel volum de persones que  formen aquests tipus d’organitzacions, les instruccions de funcionament es transmeten seguint aquest model.

Hi ha dos conceptes clau que no es poden confondre:

  • Lloc de treball amb persona que l’ocupa
  • La jerarquia no anul·la la necessitat del lideratge de cada comandament i de cada persona de l’organització.

Però hi ha un element encara més important:

No es pot fer servir el model jeràrquic com un model autoritari per donar ordres cancel·lant, humiliant i menystenint a les persones.

És per això que cal comprendre que la jerarquia permet assegurar i ordenar les tasques i les responsabilitats en l’organització.

El desenvolupament de lideratge de cada comandament és necessari per gestionar els equips i els problemes que se’ls presentin. També permet comprendre que les “instruccions” o “ordres” que arriben des dels màxims comandament s’han de complir pel bé de l’organització, encara que no sempre es comprenguin.

Tot això és necessari i per tant és fonamental que tots els comandaments a tots els nivells jeràrquics treballin i desenvolupin el seu lideratge. Des del primer al darrer comandament.

I aquí és on està el veritable “quid” de la qüestió.

Les organitzacions jeràrquiques han de ser molt curoses a l’escollir quines son les persones que tenen la màxima responsabilitat. Si aquestes eleccions no estan fetes amb criteris professionals i per tant s’hi assignen persones amb Lideratge Tranformacional, el model acaba essent autoritari i sense sentit.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal