Sostenibilitat i lideratge

Sostenibilitat i lideratge

Avui vull explicar-vos que vull donar un enfoc complementari al meu bloc.

Sempre havia pensat que la meva matriculació a la carrera de biologia fou gairebé per casualitat. Però passats els anys, m’he adonat que hi ha dues matèries que m’apassionen: l’una és l’ etologia i l’altre, és el medi ambient. M’agrada observar i aprendre del comportament de les persones i de les organitzacions i cada dia estic més interessada en com es pot contribuir a salvar el planeta. Tant és així que al llarg dels anys he aprofundit en aquests dos camps d’estudi.

Ara he pogut unir aquests dos meus temes d’interès i és per això que m’agradarà compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre aquest lligam entre el comportament humà el què li està passant al nostre planeta.

Primer de tot vull fer una referència al concepte sostenibilitat: Es defineix com “un estat d’equilibri entre els recursos naturals i les nostres pròpies necessitats, és a dir entre el planeta Terra i l’espècie humana”.

Fixem-nos que som fonamentalment les persones les que podem controlar els recursos de la Terra: el sol, l’aigua, els minerals i som la única espècie que afecta als sistemes terrestres (oceans, atmosfera, cicles hidrològics, biogeoquímics, ecologia i biodiversitat.

Tampoc podem perdre de vista que la Terra és el lloc on tots vivim i on ha han de viure les properes generacions. I, l’economia forma part d’aquesta societat on vivim. I és per això que cal establir un equilibri entre  l’economia i la protecció  dels recursos naturals davant de la seva reducció i degradació i hem de saber aprofitar  els materials i l’energia per respondre al que necessitem i desitgem fer les persones.

Per tant, les activitats econòmiques han de fomentar l’equilibri entre els recursos i les nostres necessitats per aconseguir un desenvolupament sostenible.  Però, no és un senzill trobar l’equilibri entre els recursos materials i les necessitats humanes.

L’equilibri material forma part d’un conjunt molt complex de prioritats.

Una sostenibilitat solida i humana necessita d’un equilibri entre els sistemes socials, polítics i econòmics.

A mesura que actuem per reduir l’extracció de recursos no renovables apareixen forçosament una sèrie de consideracions ètiques per permetre la regeneració dels recursos renovables i establir sistemes tècnics, mecanismes econòmics, estructures polítiques i normes de comportament que portin a la recuperació, reciclatge i reutilització dels materials.

Però, com decidim com és l’equilibri correcte?

Les persones hem estat capaces d’anar a la lluna i d’operar el cervell humà. També som capaços d’inventar maquinaria per poder fer servir energies renovables. Però el que comporta el desenvolupament sostenible és molt més que tecnologia. Té que veure directament amb l’educació per valors de les persones que vivim en el planeta i especialment d’aquelles que tenen responsabilitats econòmiques, socials i polítiques.

Us convido a que reflexionem junts, com han de formar-se, educar-se i transformar-se les persones per mantenir el planeta Terra uns quants anys més.

 

 

Comentaris
Comments are closed.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal