Leadership Institute

Leadership Institute

NÚRIA AYMERICH

El perquè dels serveis que oferim…

En ple segle XXI, el desenvolupament del lideratge en la direcció empresarial i en la direcció pública resulta especialment rellevant. Actualment la societat està demanant un canvi de paradigma en la manera de dirigir les organitzacions. Estem en una etapa de transició que orienta cap a noves formes d’exercir la direcció, ja sigui pública o privada. Cada dia resulta més necessari disposar de dirigents amb àmplia formació tècnica i humana que connectin amb la realitat de forma objectiva i sàpiguen donar respostes a les necessitats reals de persones, bé sigui des de la perspectiva d’un ciutadà que viu els diferents aspectes que l’afecten, com de l’empresari i l’empleat.

Els canvis socials que actualment s’estan produint vénen motivats per les crisis econòmiques i socials, amb crisi de valors que han tingut un impacte negatiu en la societat. La globalització, les tecnologies al servei de la comunicació i, en molts casos, les males pràctiques en l’àmbit polític, públic i privat han conduït a una veritable crisi del model actual de direcció i de lideratge.

Durant anys, s’ha entès el lideratge -empresarial, social i polític-, com aquell que representava l’èxit social. L’èxit social s’ha mesurat pels comptes de resultats (amb les consegüents aplicacions en forma de luxe) i la rellevància mediàtica.

En aquesta etapa de finals del segle XX i principis del segle XXI, el resultat econòmic ha primat per sobre dels valors. I aquest procés ens deixa avui davant el repte d’aconseguir resultats positius tenint en compte el bé comú, consolidant les organitzacions a través del coneixement i preparant-les per al canvi.

Estem en el moment de donar importància a les persones com el valor important de les organitzacions. Són diversos els estils de lideratge que han existit fins avui a les organitzacions. Però actualment, s’ha demostrat que el lideratge transformacional és el que té en compte el valor humà com a fonament del desenvolupament organitzacional.

Actualment es necessiten líders en el sentit més complet del terme.

Avui el món reclama dirigents que hagin desenvolupat al màxim el seu propi lideratge i promoguin el lideratge de les persones de l’organització. Per ocupar llocs d’alta responsabilitat en les organitzacions, siguin empreses, -petites, mitjanes i grans-, organitzacions i entitats -institucionals i socials-, i polítiques -en els diferents nivells de Govern- és fonamental que les persones que vulguin fer-ho, hagin seguit programes complets i personalitzats que els permetin desenvolupar amb rigor les seves responsabilitats.

Un líder no neix. Un líder es fa.

El lideratge es desenvolupa i per tant es pot aprendre. El més important és que una persona que decideix ocupar un lloc rellevant en la direcció (públic i privat) amb el qual assumeix responsabilitats que afecten altres persones en el curt i mig termini, ha de preparar-totalment per a això. Per a això ha d’aprendre i seguir un procés de formació integral més complet i més rigorós que el que possiblement seria exigit en llocs més tècnics. Convertir-se en líder és una meta realment complexa.

Per a això, es necessiten dos elements fonamentals per poder aconseguir-ho:

 • Voluntat de ser-ho
 • Disposar programes de formació integral que ho facin possible.

Per ser un líder és necessari donar passos molt més profunds que els que cal donar per formar un alt directiu. Un directiu es forma a través de l’aprenentatge d’un conjunt de competències que li permeten ser efectiu. A les organitzacions sovint es confon al directiu amb el líder. Una organització sempre compta amb persones amb responsabilitats directives, tot i que aquests no sempre són líders.

Els directius han de prendre consciència i assumir la responsabilitat de l’impacte que les seves accions creen en els altres i en les organitzacions; per tant, el seu lideratge té conseqüències molt més complexes que la seva pròpia pervivència.

LEADERSHIP INSTITUTE

L’INSTITUT

El nostre projecte  impulsa un nou paradigma en la direcció organitzacional. Inclou el desenvolupament de les competències pròpies de cada vessant, tot i que es fonamenta en el desenvolupament del lideratge transformacional dels dirigents.

LEADERSHIP INSTITUT treballa en quatre àmbits que fonamenten la nostra societat.

 • Àmbit empresarial
 • Àmbit polític
 • Àmbit social
 • Seguretat i emergències
direcció

Núria Aymerich i Rocavert

PROGRAMES DIRIGITS A
 • Equips directius d’empreses
 • Equips directius d’organitzacions públiques
 • Directius
 • Polítics
 • Comandaments de policia i d’equips d’emergències
PROGRAMES
 • Desenvolupament de lideratge directiu
 • Desenvolupament de lideratge polític
 • Potenciació d’equips de direcció empresarial
 • Potenciació d’equips de direcció política
 • Desenvolupament de lideratge en la direcció pública
 • Desenvolupament de lideratge del comandament en cossos de seguretat i d’emergències
 • Alineació d’equips de seguretat i d’emergències
 • Desenvolupament de lideratge d’equips de primera intervenció
modalitats de programes
 • Programes a mida
 • Programes residencials
 • Sessions individuals
 • Sessions per equips i sistemes
 • Formació en universitats
 • Conferències