Lideratge i Mossos d’Esquadra

Lideratge i Mossos d’Esquadra

Fou a l’any 1983 que amb la restauració de la democràcia s’inicia una l’ etapa actual dels Mossos d’Esquadra com a Policia de la Generalitat. El nou cos es crea a partir del ja existent a la Diputació de Barcelona, que passa a dependre de la Generalitat i adquireix un nou règim jurídic com a policia autonòmica de Catalunya.

En una primer etapa, el seu objecte va ser exercir les primeres competències que tenien atorgades i fer-ho a tot el territori. L’assumpció de totes les competències i l desplegament territorial van significar un gran esforç polític, organitzacional i humà.
De tot aquest procés se’n ha parlat poc i s’ha posat poc en valor si tenim en compte la gran la dedicació que va significar per tots ells. Consellers i Conselleres, secretaris i directors generals, tècnics i sobre tot el treball que van fer els propis Mossos d’Esquadra amb un gran esforç sense escatimar-hi dedicació i generositat.

L’objectiu era clar i únic: disposar d’un cos policial professional al servei de la ciutadania. Eficaç.

Disposar d’un cos de Mossos d’Esquadra amb totes les competències han estat, junt amb la Tv3 i Catalunya Radio i la immersió lingüística els tres pilars més rellevants a l’hora de consolidar Catalunya des de la recuperació de la democràcia.

S’han aconseguit grans resultats com a resultat de fer política, –en majúscules-, que és la que normalment s’exerceix amb discreció i és la que no fa grans titulars de premsa. Aquesta tasca i aquest compromís real i sincer no va ser només exclusiu dels governs de CIU, -tot i que per la seva durada en aquest procés va tenir un paper rellevant amb Consellers i Conselleres com Xavier Pomés i Mª Eugènia Cuenca  entre d’altres -, sinó que també ho va ser també de governs del PSC. La consellera, Montserrat Tura n’ha estat un molt bon exemple.

En tot aquest llarg període govern i oposició van ser responsables per fer-ho possible:
Diàleg. Acords. Un objectiu clar. Tots a la una.

Un cop es van assolir els objectius que la política d’Interior havia marcat, es tenia al davant un nou repte. Quan ja es comptava amb totes les competències policials i desplegats en tot el territori, havia arribat l’etapa de maduresa.

I la maduresa d’un cos policial només es defineix com aquella que porta a la màxima professionalitat i a la capacitat per ser independents políticament en l’exercici de la tasca que els és pròpia. Només així s’aconsegueixen els millors resultats i el reconeixement de les diferents institucions.

L’ Escola de Policia i posteriorment Institut de Seguretat Pública de Catalunya han tingut un paper rellevant en aquest procés de creació i consolidació del cos de Mossos d’Esquadra i a continuació en la preparació del cos per aconseguir ser excel·lents i admirats per ciutadans i altres policies del món.

No cal dir que un exemple en va ser la gestió i resolució dels desgraciats atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Però no només la consolidació i maduresa es va visualitzar amb les flors als cotxes de mossos, a l’estiu del 2017 sinó que Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya  ha demostrat que en els darrers 10 anys la valoració del cos de Mossos s’ha estat incrementat any rere any i és pràcticament l’entitat millor valorada pels ciutadans de Catalunya.

Els Mossos d’esquadra han sabut aprendre i han actuat amb professionalitat i rigor. Han demanat perdó públicament quan s’han fet actuacions que no eren adequades al servei que mereix la ciutadania i s’han compromès clarament per eradicar qualsevol acte que no s’ajustés als seus principis i al seu codi ètic.

El cos de Mossos d’Esquadra ha sabut actuar com una veritable policia de proximitat, dedicant més temps a la prevenció i al suport al ciutadà que a aplicar l’ús de la força.

Cada dia son menys les actuacions policials amb ús de la força i més i les de mediació. La força només s’aplica després d’haver esgotat totes les vies de mediació.

La politització d’una policia porta sense dubte al seu qüestionament. La desprestigia. Disminueix la confiança del ciutadà.

Fer servir la policia com una eina política llancívola és el sinònim del fracàs de la política. Cal comprendre què significa fer política en el Departament d’Interior. Vol dir definir polítiques que ajudin al ciutadà, com son protecció a les víctimes de violència domèstica, protecció als més desfavorits, obtenció de recursos per facilitar la feina de les policies, aconseguir formar part de les bases de dades europeus per lluitar contra el crim organitzat, aconseguir totes les competències…

El que no es pot confondre és l’exercici dels polítics en el Departament d’interior amb la tasca policial.

Els polítics han de definir polítiques i ho han de saber fer. Els policies han d’exercir com a tals, ajustant-se sempre a la llei vigent i al mandat judicial.

Els policies no han de fer política. Els polítics no han de fer de policia. Tant complex i a l’hora tant simple com això.

Les decisions dels darrers tres anys i també les darreres, ens demostren que és temps en els que es necessiten polítics amb nivell en el Departament d’Interior. És a dir, persones que fan política tenint visió, prioritzant els ciutadans per sobre dels seus interessos personals i de partit.

Un líder polítics és aquell que actua per valors i d’acord amb els valors del respecte a les persones, als professionals i als ciutadans, amb honradesa i amb ètica. Els polítics tenen la visió de definir polítiques públiques i legislar per fer-les viables i possibles.

Els Mossos d’Esquadra ja han demostrat la seva voluntat de servei i la capacitat per ser professionals, independents políticament i compromesos amb la millora continua sempre pensant en el ciutadà. S’han format. Han superat situacions extremadament difícils. Avui el cos és reconegut arreu per la seva expertesa i els seus bons resultats.

Ara el veritable repte d’avui és el lideratge polític. Només així el nostre país podrà excel·lir amb una policia de referència.

Torna a ser temps per fer política de qualitat, la que és responsable, la que pensa sobretot en els ciutadans i la que sap que disposar d’un cos policial professional i independent políticament és un signe de qualitat del pais.

Els Mossos d’Esquadra han de seguir essent un dels emblemes d’identitat del nostre pais. Ho ha estat. Ho ha de seguir essent. Tots sabem el dolor i el cost de polititzar una policia. Prou. Ho hem patit.

Ara és temps per la responsabilitat política. Cal deixar enrere la manipulació policial des de la política, les intrigues, les mentides, els discursos sense continguts.

Ara és el temps per tenir líders al cap davant del Departament d’Interior que tinguin coratge i la humilitat per fer la seva feina i deixar que els policies segueixin fent la seva. Els Mossos en saben. Els polítics ho han de fer i demostrar. Hem tingut polítics que ho han fet. I uns Mossos professionals i que en saben.

Els catalans ho necessitem. Feu-ho si us plau.

Núria Aymerich
Directora de l’Institut de Seguretat Pública (2011-2015)

 

 

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal