Lideratge empresarial

Actualment les empreses viuen sota la influencia d’un món globalitzat. Es viuen canvis constants en els mercats. La demanda dels clients evoluciona a gran velocitat i els proveïdors hi donen resposta en poc temps des de qualsevol part del planeta. Internet i la tecnologia homogeneïtza els sistemes de producció i el coneixement és a l’abast de moltes persones. És per tot això que les empreses necessiten estructures flexibles que s’adaptin a les demandes del mercat.

El valor real i diferencial entre les diferents empreses, son les persones.

Els directius han d’estar preparats per exercir les seves funcions amb un model de lideratge que doni resposta a les necessitats i maneres de ser d’uns professionals cada dia més formats.

En les empreses actuals és fonamental saber-se adaptar als canvis continus de les persones que les formen i això fa que alguns sistemes de gestió que fins fa poc eren vàlids, han deixat de ser-ho.

Els sistemes de gestió i els models de direcció passen per donar més atenció a cada membre de l’organització, independentment del nivell jeràrquic que hi ocupi.

El lideratge dels directius i dels comandaments intermitjos té un efecte directe en el resultat de l’empresa. Actualment el lideratge transformacional és el que s’ha demostrat que és més efectiu, doncs és aquest en el que els líders i els seus seguidors treballen junts per avançar en un nivell superior de motivació. Amb aquest estil de lideratge, les persones de l’organització reben tota la consideració. Els valors de l’organització i de les persones passen a tenir una importància preeminent i les actuacions de les persones s’adeqüen a aquests valors que son coneguts per tots els seus membres. El respecte a les persones, la transparència, la ètica i la integritat de tots els membres de l’empresa, així com de la pròpia empresa, passen a ser pilars fonamentals de l’organització.

El respecte al coneixement i als valors de les persones, son els elements clau per retenir el talent de l’organització. Avui, ningú es planteja una feina per tota la vida i son els elements motivacionals els que determinen la permanència en el lloc de treball.

És així que el lideratge transformacional és el que aporta els majors beneficis a les organitzacions que tenen per objectiu la potenciació del talent de les persones, la creativitat i la innovació dels seus membres per assolir i mantenir una posició competitiva en el mercat.