Lideratge en seguretat

Juntament amb l’evolució de la societat, la policia experimenta canvis significatius en tots els països democràtics. Els reptes que té actualment la policia son cada dia més importants i més complexos i a l’hora son les pròpies organitzacions les que tenen la voluntat d’adequar-se al model de societat de cada moment.

Com a resultat d’aquesta evolució, els estils de lideratge s’han anat modificant gradualment. Avui ja no és efectiu el model de comandament autoritari a través de la jerarquia i es tendeix cada vegada més a implantar models que donin un enfoc més inclusiu que posen el focus en empoderar i formar als seus comandaments i als seus membres.

El model de lideratge que s’ha demostrat efectiu és el lideratge transformacional. Hi ha diferents estudis que ho demostren. Es centra en un “enfocament centrat en les persones” que pretén inspirar, capacitar i motivar els subordinats. Un líder que segueix aquest enfocament donaria suport als seus subordinats preguntant-los què pot fer per fer-los més efectius en el seu lloc de treball. Els líders transformadors són inclusius, tenint en compte les necessitats, habilitats i motivacions úniques de cada individu. Sovint tenen una política de “porta oberta” per afavorir el diàleg i la comunicació oberta.

En cap cas es pot confondre aquest tipus de lideratge, amb un model de comandament laxa. La policia ha de mantenir un equilibri, sempre difícil entre la seguretat i la llibertat dels ciutadans, i ha de donar respostes efectives a situacions molt complexes. És pera això que la jerarquia i el compliment de les instruccions per part de tota la cadena de comandament esdevenen una eina imprescindible pel bon funcionament de l’organització.

El lideratge transformacional es fonamenta en els valors del cos policial i inclou el compromís i la responsabilitat de cadascun dels seus membres com a part essencial del seu funcionament.