Lideratge polític

En aquest moment de la història, el desenvolupament del lideratge en la política i en la direcció pública, és especialment rellevant, atès que la societat demana un canvi paradigma dels dirigents públics. Vivim una etapa de transició cap a noves formes d’exercir la política. Cada dia es fa més necessari disposar de polítics amb àmplia formació tècnica i humana que connectin i donin respostes a les necessitats reals dels ciutadans.

Els canvis socials que s’estan vivint, son motivats per les crisis econòmiques i de valors, que han tingut un impacte negatiu en la societat del benestar. La globalització, les tecnologies al servei de la comunicació, i en molts cassos, les males pràctiques en l’àmbit polític i públic, ha portat a una veritable crisi del model actual.

El lideratge és pot definir per la suma de moltes competències, i avui esdevé clau per assumir responsabilitats per gestionar el canvi en un món dinàmic, on els ciutadans demanen i necessiten de ser dirigits des d’un nou paradigma.

Es necessiten líders en el sentit més complert del terme. Avui el món reclama dirigents que hagin desenvolupament al màxim el seu propi lideratge.

Per ocupar lloc d’alta responsabilitat en el camp de la política i en els diferents nivells de Govern, és fonamental que les persones que ho vulguin fer, hagin seguit programes complerts i personalitzats que els permetin desenvolupar amb rigor les seves responsabilitats públiques.