¿Qué es el liderazgo transformacional?

Son molts els estudis acadèmics fets sobre lideratge i la identificació dels diferents tipus. Els antecedents del tipus de lideratge transformacional comencen amb Robert House i James MacGregor Burns.

House a l’any 1971 planteja la seva teoria sobre el lideratge de tipus carismàtic. L’origen del concepte de carisma s’ha atribuït a Max Weber. Segons Weber, el carisma és una qualitat que passa per extraordinària. El líder carismàtic revela qualitats excepcionals, i els seguidors el reconeixen no per la legitimitat, sinó perquè representa un compromís amb ells, un canvi, una esperança i implica l’entrega personal i confiança dels mateixos.

House va tractar d’establir quins trets i conductes diferenciaven a un líder de la resta de persones. Planteja tres característiques del líders carismàtics: tenen alta confiança en ells mateixos, domini i fortes conviccions en les seves creences. En aquesta teoria, també es dóna molta importància a les percepcions dels seguidors respecte als líders, les quals fan no només que el segueixin i respectin sinó que l’idealitzin com una figura de característiques excepcionals.

A l’any 1978 Burns va introduir dos tipus de lideratge: el lideratge transaccional on els líders se centren en la relació entre el líder i el seguidor, i el lideratge transformacional on els líders se centren en les creences, necessitats i valors dels seus seguidors.

El lideratge s’exerceix quan les persones amb certs motius i propòsits mobilitzen recursos de diferents tipus per tal de despertar els motius dels seguidors i poder assolir les fites que acaben tenint en comú tant els líders com els seguidors.

El lideratge transformacional es dóna quan una o més persones s’involucren amb els altres, aconseguint que líders i seguidors assoleixin els nivells més alts de motivació i moral.

El secret d’aquest lideratge transformador radica en poder aixecar el millor de nosaltres mateixos.

Aquesta tipologia també inclou el lideratge absent i el lideratge transaccional.

Del lideratge absent, diu que es produeix quan el suposat líder està present físicament, però no es relaciona amb la seva gent. No decideix, no motiva, viu en el seu propi món i no exerceix cap tipus d’autoritat. Es considera del tipus de “deixar fer”. És el tipus de lideratge menys efectiu. No hi ha visió, no hi ha direcció de persona i no delega. Pot ser un bon tècnic però no un bon gerent.

Del lideratge transaccional, diu que el suposat líder executa una “transacció” amb el seu personal. Una transacció és un procés en el que cada part busca el seu propi benefici. Aquest lideratge descriu una interacció egoista entre el líder i el seu seguidor, en la que cadascú tracta de satisfer les seves pròpies necessitats. N’hi ha de dos tipus: la gerència per excepció i la gerència per recompenses condicionades.

 • En la gerència per excepció, el líder busca, passiva o activament, resoldre només els problemes que troba o els que el seu personal li presenta. En aquest cas, el líder actua només quan existeix la necessitat. Es tracta d’un líder preocupat per complir els objectius i les fites, molt més que per les persones amb qui treballa. Algunes creences d’aquest tipus de líder són: “la gent treballa i es motiva sola”, “si no em truquen, és perquè no em necessiten”, “a mi em paguen per resoldre problemes”,…
 • En la gerència per recompenses condicionades, el líder assumeix un rol més actiu i promou la motivació del seu personal a través de recompenses, condicionades a complir les fites del personal i la conseqüent major productivitat del líder. En aquest tipus de lideratge hi ha un intercanvi que promou un benefici solament personal (subordinat i cap).

Tot i que aquest lideratge és més efectiu que l’absent, no arriba a ser el més òptim.

La tipologia de lideratge transformador és la que Bass considera com a més positiva. Aquesta recompensa però també es dirigeix cap a una causa amb significat.

Quan els líders utilitzen el lideratge transformador eleven el nivell de consciència dels seus seguidors sobre la importància i el valor de les fites idealitzades. Es busca augmentar doncs la consciència dels seguidors, apel·lant a ideals i valors com la llibertat, la justícia, la igualtat, la pau i l’humanitarisme, més alts i no tant a emocions bàsiques com la por, la cobdícia, la gelosia o l’odi. Aquest tipus de líder ajuda als membres del seu equip a que superin els seus interessos personals, portant-los a escollir una causa noble com el benestar de l’equip o el de l’empresa. Segons aquesta teoria, tots podem ser líders.

Algunes lemes del líder transformador serien: “Predicar amb l’exemple” i “Servir als demés”.

El líder transformador ha de tenir la capacitat d’elevar el nivell de necessitats dels seus seguidors, fent que superin els seus desitjos individuals.

La teoria de Bass sosté que lideratge transformacional té quatre tipus de comportaments:

 • La influència o carisma idealitzat   El que implica el lideratge des d’aquesta dimensió és:
  • Magnetisme personal. Capacitat de comunicació i persuasió.
  • Guanyar-se la confiança i el respecte dels seus seguidors
  • Propiciar un vincle intens en el seu equip de treball
  • Obtenen esforç extra dels seus treballadors per tal d’assolir nivells òptims d’acompliment.
 • Motivació inspiradora   En aquest sentit el que fan els líders és:
  • Dissenyar i transmetre una visió en la qual el futur és millor per a tots.
  • Són creadors de significats
  • Mobilitzen a la gent vers l’assoliment de la Visió
  • Generen optimisme i confiança
  • Propicien el desig d’avançar en el desenvolupament personal de cadascun dels seus treballadors.
 • Consideració individualitzada   el seguiment és personalitzat però no es viu com un control donat que els líders compleixen una funció orientadora i es basa en:
  • Tractar als seus treballadors com a individus
  • Diagnosticar les seves necessitats i capacitats
  • Esdevenen mentors: entrenen, deleguen i retroalimenten
  • Confien en les persones i són sensibles a les seves necessitats
  • Són flexibles i oberts a l’aprenentatge de l’experiència
 • L’estimulació intel·lectual implica:
  • Induir a mirar els problemes des d’angles novedosos
  • Estimulen la creativitat i l’autocrítica
  • Fomenten la col·laboració i el comportament positiu
  • Propicien la innovació i la responsabilitat personal
  • Generen així la superació personal dels seus seguidors

Existeixen cents d’investigacions que confirmen “l’efectivitat” del lideratge transformador.

És la teoria de lideratge més provada dels últims temps. Existeixen aproximadament vuit mil llibres i més de dues-centes mil entrades al Google sobre aquesta teoria (Transformational Leadership).

El líder transformador persegueix el desenvolupament de les persones i del seu entorn.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

  Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal