El valor del líder: més que paraules

El valor del líder: més que paraules

Són molts els experts que destaquen la importància de la direcció de persones a les organitzacions.

En general els directius han seguit programes formatius que els diuen què han de fer i com ho han de fer per gestionar els equips.

Sovint, la formació que es rep en un programa de direcció deixa un pòsit a l’alumne.  Aquest, adquireix un conjunt de coneixements teòrics encara que amb el pas del temps i en la vida real s’adona de la dificultat que suposa portar-lo a la pràctica.

El directiu ha d’estudiar i aprendre i ha d’adquirir els coneixements necessaris per exercir-ne la funció.

El directiu per ser eficaç ha de fer un procés de transformació per ser líder.

 

Tot directiu ha de ser líder. Deu i pot aprendre a ser-ho.

La formació com a líder no s’aprèn només escoltant el professor. També ha de viure un procés de transformació a partir de sessions personalitzades.

Pensem per un moment en el següent exemple:

En un curs de formació directiva, se li diu a un alumne que no pot ser prepotent o que ha de fomentar el creixement dels col·laboradors.

I la pregunta és: Per haver-ho escoltat en un curs, deixarà de ser prepotent si aquesta és la seva manera d’actuar?

La resposta és clara: no.

Aconseguir que una persona amb responsabilitats directives no sigui prepotent per exemple, només s’aconsegueix si se’n disminueixen les inseguretats, ja que la majoria de vegades la prepotència o abús de poder amaga les pors i complexos personals

Podem adonar-nos que per ser un bon directiu cal adquirir coneixement i fer una feina de formació per la transformació intrínseca personal.

Reflexionem i ens adonarem que la majoria de fracassos dels directius vénen donats per la manca de transformació en la seva manera de ser i de fer.

La resposta és el desenvolupament del lideratge del directiu.

És més difícil que seguir un curs clàssic de formació directiva.
Però és la resposta a la major part dels problemes que afecten les organitzacions.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

    Consiento el tratamiento de mis datos.Leaders Of Now tratará tus datos con la finalidad de contestar a tus consultas, dudas o reclamaciones. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como te informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal